Volantes Orchestra

Volantes Orchestra, tedy Létající orchestr, vznikl jako základna pro profesionální umělce věnující se historicky poučené interpretaci klasické hudby. Jakožto rezidenční orchestr Olomouckých barokních slavností se specializuje na provozování hudby od baroka po raný romantismus. Svůj repertoár čerpá převážně z českých a moravských hudebních archivů a v obnovených světových premiérách tak přináší jedinečná díla mající vysokou kulturní i společenskou hodnotu.

V minulých letech se členové orchestru zapojili do mezinárodního projektu Conventus Quatuor. Projekt nese originální myšlenku, při které vzpomíná na skladatele, kteří působili ve své době v zemích Visegrádské čtyřky, ale dnes nedosáhli takového věhlasu jako například W.A. Mozart nebo J. S. Bach. Ve spolupráci se zahraničními ansámbly v jeho podání zazněla v premiérách symfonická tvorba A. Czibulky, A. Rejchy, A. Zimmermanna nebo F. Lessela.

Mezi největší počiny souboru v roce 2021 patří nastudování a uvedení komické opery Gusman z pera českého skladatele Antonína Rejchy, kterou soubor uvedl ve světové premiéře a účast na mezinárodním interdisciplinárním projektu David, který vychází z oratoria Il Davide Karla Ditterse.

Od roku 2021 je soubor rezidenčním orchestrem festivalu Olomoucké barokní slavnosti, kde zazářil v projektech: koncert Il Boemo ve světle svých současníků (zahajovací galakoncert), A. Rejcha: Gusman (komická opera, světová premiéra), koncert A. Vivaldi: Čtvero ročních dob (speciální koncert s Janem Přeučilem), inscenované oratorium K. Ditters: David (mezinárodní multidisciplinární projekt), melodram A. Zimmermann: Andromeda a Perseus (obnovená česká premiéra), koncert Vzácná setkání, Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice (závěrečný koncert).

V roce 2021 byla uměleckou vedoucí souboru Volantes Orchestra Veronika Manová, role dirigentů se ujali Jakub Kydlíček a Ema Mikešková.

Členové orchestru

Flétna: Radka Kubínová, Michaela Koudelková
Hoboj: Rastislav Kozoň, Tereza Samsonová, Mario Topper
Klarinet: Ludmila Peterková
Fagot: Michaela Bieglerová, Petr Budín, Burak Özdemir
Přirozený lesní roh: Johannes Leuftink, Christopher Weddle, Mateusz Cendlak, Daniel Palkovi, Bruno Grošić, Aki Yamachuki
Barokní trubka: Lászlo Borsódy, Bence Félegyházi, Matyas Fieszl
Tympány: Rostislav Mikeška

Housle: Veronika Manová, Josef Žák, Ivan Iliev, Paulina Woś-Gucik, Mateusz Janus, Anna Wieczorek, Petra Ščevková, Peter Zelenka, Sarah Flögel, Blanka Pavlovičová, Vojtěch Zajíc, ​​Lukasz Nazarczuk, Ewa Żołyniak-Adamska, Aleksandra Lesner, Vida Bobin-Sokołowska
Viola: Jakub Verner, Jana Vavřínková, András Bolyki
Violoncello: Libor Mašek, Dalibor Pimek, Helena Matyášová
Kontrabas: Matyáš Berdych, Tadeáš Mesany, Lukáš Verner, Radim Kovárník, Tomáš Karpíšek
Cembalo: Marek Čermák, Filip Dvořák
Varhanní pozitiv: Vít Bébar

Volantes Orchestra

Ministerstvo kultury ČR Státní fond kultury ČR Nadace život umělce Olomoucký kraj Ochranný svaz autorský Gaudium Production