Pro média

Rozhovory

Rozhovor s Veronikou Manovou, uměleckou vedoucí v roce 2021

Lukáš Pavlica, 12. 7. 2021, Harmonie
https://www.casopisharmonie.cz/rozhovory/s-veronikou-manovou-a-olomouckych-baroknich-slavnostech-a-novem-rezidencnim-orchestru.html

Novinky

Tisková zpráva 2022

Archiv 2021

Závěrečný koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice i zapomenutých autorů

Lukáš Pavlica, 11.9.2021, Harmonie
https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/zaverecny-koncert-ke-slave-sloupu-nejsvetejsi-trojice-i-zapomenutych-autoru.html

Andromeda a Perseus na Olomouckých barokních slavnostech: antika po česku a s humorem

Milan Bátor, 21.8.2021, Klasika +
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/5697-andromeda-a-perseus-na-olomouckych-baroknich-slavnostech-antika-po-cesku-a-s-humorem

Operní panorama Heleny Havlíkové (333) – Dittersův David na Svatém Kopečku

Helena Havlíková, 25.8.2021, Opera +
https://operaplus.cz/operni-panorama-heleny-havlikove-333-dittersuv-david-na-svatem-kopecku/

Dva Davidové na Svatém Kopečku

Jana Burdová, 16.8.2021, Harmonie
https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/dva-davidove-na-svatem-kopecku.html

David proti Goliáši – zápas uvnitř i vně baziliky na Svatém Kopečku

Lukáš Pavlica, 15.8.2021, Brno město hudby
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/david-proti-goliasi-zapas-uvnitr-i-vne-baziliky-na-svatem-kopecku

Vivaldi v opojení přírodou

Karolína Alena Bartoňková, 1.8.2021, Klasika +
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/5599-vivaldi-v-opojeni-prirodou

Operní panorama Heleny Havlíkové (327) – První uvedení zapomenutého Rejchova Gusmana a Farnace navzdory živlům

Helena Havlíková, 26.7.2021, Opera +
https://operaplus.cz/operni-panorama-heleny-havlikove-327-prvni-uvedeni-zapomenuteho-rejchova-gusmana-a-farnace-navzdory-zivlum/

Olomoucké barokní slavnosti uvedly v život zcela nového Rejchu

Milan Bátor, 17.7.2021, Klasika +
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/5531-olomoucke-barokni-slavnosti-uvedly-v-zivot-zcela-noveho-rejchu

Rejchův Gusman na Olomouckých barokních slavnostech – podívaná se silným pěveckým i hereckým obsazením

Lukáš Pavlica, 17.7.2021, Mestohudby.cz
http://www.mestohudby.cz/publicistika/kritika/rejchuv-gusman-na-olomouckych-baroknich-slavnostech-podivana-se-silnym-peveckym-i-hereckym-obsazenim

Olomoucké barokní slavnosti po deváté, ale poprvé

Lukáš Pavlica, 12.7.2021, Harmonie
https://www.casopisharmonie.cz/kritiky/olomoucke-barokni-slavnosti-po-devate-ale-poprve.html

Oslnivý začátek Olomouckých barokních slavností

Milan Bátor, 10.7.2021, Klasika +
https://www.klasikaplus.cz/reflexe-2/item/5492-oslnivy-zacatek-olomouckych-baroknich-slavnosti

Ministerstvo kultury ČR Státní fond kultury ČR Nadace život umělce Olomoucký kraj Ochranný svaz autorský Gaudium Production