Vodník, ovace vestoje, živý přenos. Takový byl jedinečný koncert Evropského orchestru lékařů

V neděli 12. června 2022 vyvrcholilo tříleté plánování a přípravy unikátního projektu – koncertu European Doctors Orchestra. Na pódium olomouckého sálu Reduta nastoupilo 76 lékařů z 9 evropských zemí s hudebními nástroji v rukách a s programem, který by slušel leckteré filharmonii.

Vodník, ovace vestoje, živý přenos. Takový byl jedinečný koncert Evropského orchestru lékařů

S nápadem vybrat si právě Olomouc pro první koncert orchestru složeného z lékařů a zdravotnického personálu v České republice, který skrze benefiční koncerty podporuje místní charitativní organizace, přišel již v roce 2019 jejich dirigent, Rupert Bond. On sám má k České republice a hlavně přímo k Olomouci vřelý vztah, a to díky svým přátelům – rodině Klapetkových.

Ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc, produkční organizací Studio Volantes a charitativní organizací Crosspoint Olomouc se na konci téhož roku zrodil přesný termín, program a účel benefičního koncertu. To ještě nikdo netušil, že lékaři během několika následujících týdnů budou nuceni zcela změnit své priority a kultura se dostane na dva roky na vedlejší kolej.

I přes různé odklady a nejistoty se organizátoři nevzdali a tak ve čtvrtek 9. června 2022 přivítali lékaře – členy orchestru, v Olomouci. Účel benefičního koncertu byl oproti roku 2020 pozměněn a pod vlivem aktuální situace byla prostřednictvím organizace Crosspoint Olomouc domluvena pomoc krajské dětské nemocnici v Mukačevu na Ukrajině.

European Doctors Orchestra Olomouc

Cílem projektu byla nejen benefice, ale také poukázání na ojedinělost celé myšlenky EDO – lékaři pomáhají lékařům. Organizátoři se proto rozhodli koncert živě přenášet na sociální sítě (Facebook a Youtube) a umožnit tak doktorům a zdravotníkům, kteří se nemohli osobně zúčastnit, shlédnout tento koncert a tím kolegy podpořit.

Hudbě nikdy nezapomenu, jakou vždy byla pomocí při práci. Jak v nemoci, tak i v Senátu. Konejšivá ve chvílích samoty, burcující v okamžiku potřeby, koncentrující mysl, prostě láskyplná a všeobjímající… Hudba je prostě výsostné umění”. Těmito slovy vyjádřil svou podporu a vysvětlení, proč se lékaři věnují umění, senátor Lumír Kantor, sám lékař a ambasador Moravské filharmonie Olomouc.

V předvečer koncertu, po poslední dohrané notě zkoušky, proběhlo oficiální přivítání členů orchestru na nádvoří olomoucké radnice, kde orchestr pozdravil Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc a Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora města Olomouce. Toto setkání bylo závěrečnou tečkou za přípravami koncertu a představovalo uvolnění před nadcházejícím dnem „D”.

„Prožijte prosím večer plný romantismu, romantické hudby, s romantickými autory v našem, řekl bych naprosto nejromantičtějším, městě”. Těmito slovy senátor Lumír Kantor koncert zahájil.

European Doctors Orchestra Olomouc Reduta

Začátek unikátního večera patřil jednomu z největších českých skladatelů Antonínu Dvořákovi, kdy zazněla jeho první symfonická báseň Vodník, inspirovaná dílem Karla Jaromíra Erbena. 

Orchestr se snaží tradičně zapojovat také místní profesionální umělce. Českou republiku, z níž nikdo není členem tohoto orchestru, reprezentoval violoncellista Vilém Petras, vítěz Talents for Europe a dalších evropských a světových soutěží a v současné době koncertní mistr Moravské filharmonie Olomouc. V Petrasově podání zazněl jeho oblíbený violoncellový koncert d-moll Édouarda Lalo. 

Závěr koncertu patřil Johannesu Brahmsovi a jeho Symfonii č. 3 F dur. Po jejich závěrečných tónech a pizzicato smyčců nastal okamžik hlubokého ticha, ukončeného spokojeným úsměvem dirigenta a jeho pokynem rukou celému orchestru. Poté se ozval ohlušující potlesk publika a nadšené ovace vestoje návštěvníků.

Díky benefičnímu koncertu bylo na pomoc dětské nemocnici vybráno celkem 60.192 Kč. Všem, kteří přispěli, děkujeme!

Záznam z koncertu na Youtube

Fotografie ke stažení

Ministerstvo kultury ČR Státní fond kultury ČR Nadace život umělce Olomoucký kraj Ochranný svaz autorský Gaudium Production