Kalendář akcí

Kalendář akcí

Na co se můžete letos těšit!

Zahajovací koncert Olomouckých barokních slavností

9.7.2021 19:00, Olomouc, Korunní pevnost

galakoncertsymfonickýkoloraturní árieMyslivečekMozartNaumannklasicismusMáčiková

Galakoncert synfonických skladeb a koloraturních árií v podání Lenky Máčikové provede posluchače skladbami autorů, jimž bude věnována zvláštní pozornost během IX. ročníku Olomouckých barokních slavností. Většina skladeb pochází z kroměřížského hudebního archivu.

Antonín Rejcha: Gusman

15.7.2021 19:00, Olomouc, Tereziánská zbrojnice

Světová premiéraoperakomedieRejchaklasicismusŠaškováHozaZbořilováStudený

„… láska bez peněz, je láska beznadějná?“

Komická opera o malém darebákovi a jeho cestách plných dobrodružství, drobných podvodů a lstí s morálním ponaučením.

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob

29.7.2021 19:00, Olomouc, Dům u Parku

koncertkomorníbarokoVivaldiŽák

Nejznámější barokní hit v exkluzivním podání houslisty Josefa Žáka s přednesem Jana Přeučila originálních sonetů, které inspirovaly Vivaldiho.

Karl Ditters: David

12.8.2021 19:00, Svatý Kopeček, Bazilika

scénické oratoriumduchovníDittersklasicismus

Příběh krále Davida o odvaze, pokoře, moudrosti a víře. Jako pastýř se naučil odvaze, kterou později prokázal v boji s Goliášem. Svými vlastnostmi se stal předobrazem Krista a později králem Židů - pastýřem Božího lidu.

Vzácná setkání

26.8.2021 19:00, Olomouc, Mozarteum

komorní koncertStichMozartDitters klasicismusFrankenberg

V hlavní roli lesní roh v díle Mozarta a Sticha, Sólo pro lesní roh v díle Mozarta a Sticha.

Hudební představení o tom, kterak J. V. Stich jako virzuoz, inovátor a skladatel pro lesní roh také zásadně ovlivnil tvorbu řady svých současníků.

Koncert ke slávě Sloupu Nejsvětější Trojice

9.9.2021 19:00, Olomouc, kostel sv. Mořice

koncertvokálně-instrumentálníMozartNaumannklasicismusCzech Ensemble Baroque Choir

Závěrečný koncert festivalu Olomoucké barokní slavnosti

Letos si připomínáme životní výročí Mozarta a Naumanna v jejich slavnostních dílech k poctě Svaté trojice. Současníci, oba stejně talentovaní, jeden časem zapomenut, druhý dodnes oslavován. Oba však s nesmrtelně krásnou hudbou.

Další koncerty brzy!

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat.